Company Logo

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri Semineri

 

Hızlı Okuma Teknikleri Ve Konsantrasyon Eğitimi İçin Detaylı Bilgi :

Eğer anlama ve hatırlama yetilerinizi kaybetmeden, hızlı okumanın nasıl olabileceğini araştırıyorsanız, doğru eğitimi alabilmek, doğru şekilde kıyaslayabilmek ve kritik detayları değerlendirebilmek için,  aşağıdaki eğitim içeriklerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Profesyonel hızlı okuma içeriğini incelediğinde, sistemin beyin odaklı olduğunu, anlamı ve hatırlamayı koruyarak ve etkinleştirerek hızlı okuma yeteneğini kazandırdığını fark edeceksiniz.

 

 Hızlı Okuma Gelişim Süreci

 Sibernetik sistem bilincine göre, hızlı okuma yada diğer zihinsel yetenekleri kazanmak için geçmemiz gereken süreçler vardır ve insanlar bu süreçleri bildiğinde daha hızlı öğrenmektedir. Hızlı Okuma tekniklerinde, okuma yeteneğimizi geliştirmek için, hangi süreçlerden geçeceğiz, karşılaşacağımız durumlar ne olacak, bilgiyi nasıl yetenek haline dönüştüreceğimizi öğrenerek başlıyoruz. Hızlı okuma tekniklerinde daha başarılı olmak için yolun sonuna nasıl ulaşacağımızı ve yolda nasıl kalacağımız ile ilgili bir harita olursa daha iyi öğreniyoruz. Bu kısımda hızlı okuma becerisi ile ilgili inanç, tutku geliştirirken nasıl bir yeteneği kazanacağımızı öğrenmiş oluyoruz.

 Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

*Beynin öğrenme formatı 
*Bilgiyi yetenek düzeyine taşıma: Ön yargı ve dirençlerin yok edilmesi
*Zihin yetilerinde “üçgen kuralı”
*Hedef odaklı çalışma prensibi
*Yetenek oluşturmada motivasyon: “Kaldıraç Etkisi”
*Mevcut okuma ve anlama oranının tespiti edilmesi                                                       

Algılama, Görme Ve Beyin

Hızlı Okuma tekniklerine geçmeden önce algılamanın ve görmenin beyinde nasıl oluştuğunu egzersizler ile birlikte işliyoruz. Bu bölümde nasıl okuduğunuzda hızlı okuma kabiliyetinizi kullanabileceklerini öğreneceksiniz. Aslında sahip olduğunuz ve kullanmanız gereken kapasitenin farkına varacaksınız. Bu bilgiler kapsamında hızlı okumanın tarihsel süreçte nasıl ortaya çıktığını, takistoskop  sistemin  artılarıyla ve eksileriyle  çalışma mantığını da anlamaya başlayacağız.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

*Algılama nasıl oluşuyor?
*Görme işlemi
*Göz nasıl çalışıyor?
*Gözün okuma sırasındaki hareketleri
*Okuma Süreci-Zihindeki izdüşümü
*Yavaş bir okuyucunun göz hareketleri
*Gözün “aktif kullandığı alan ” ve “pasif kullandığı alan”
     -Aktif görme alanının geliştirilmesi (Görülen alan)
     -Pasif görme alanının kullanımı (Fark edilen alan)
*Hızlı bir okuyucunun göz hareketleri
*Etkili hızlı Okuyucu’nun okuma izdüşümü
*Beyin temelli hızlı okumanın ilkeleri
*Okuma Kasistleri

Hızlı Okuma Uygulamaları

Hızlı Okumanın temeli olan, gözün görme alanları, sıçrama ritmi, hızlı kelime tanıma, hızlı algılama uygulamalarını yaparak hızlı okuma sistemi üzerinde çalışmalar yapıyoruz.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

*Görme Çabukluğu 
*Hızlı Algılama ve görme
*Göze Ritim Kazandırma
*Göze Kontrollü Sıçrama Yetisi
*Geriye Dönüşleri Azaltmak
*Görme Alanını Geliştirme
*Kelimeleri hızlı tanıma
*1+1 Kuralı ile hız çalışmaları
*Okuma hızında artan hız prensibi

Beyin Odaklı Hızlı Okuma: Anlamı Yapılandırmak Ve Etkin hatırlamak

Hızlı Okuma sisteminde gözün çalıştırılması önemlidir, bunun yanında tek başına yeterli değildir çünkü hızlı okuma beyin odaklı olmaz ise hızlı okursunuz ama anlamazsınız, belki anlarsınız ama hatırlamazsınız. Dolayısıyla sadece göz egzersizleri ile yoğunlaştırılmış bir program değildir.
Bu bölümde mevcut anlama kapasitemizi arttırmak ve hatırlama performansımızı etkinleştirmek için  kritik stratejileri, sistemleri ve teknikleri açıklıyoruz.

Bu bölümde odaklanılacak bazı alt başlıklar:

*Düşünsel Sorgulama Mantığı
*Optimum Hızlı Okuma
*Anlamı Oluşturma Yetisi
*Kinestetik Zihinsel Takip
*Mind Maps, zihin haritaları ile nitelikli düşünme ve etkin hatırlama
*SQ3R Sistemi İle Organize Çalışmak
*Dikkati Focuslama Stratejileri Ve Uygulamaları
*Okuma Testi
Contribute!
Books!
Shop!

Her hakkı saklıdır. kisiselgelisim.biz®. copyright XHTML and CSS.