Company Logo

Duyguların Önemi

DUYGULARIN ÖNEMİ

Her insan, ailesinin, kültürün ve toplumun isteklerine göre aynı şekilde davranmaya programlanmış olsa da, aslında tek ve benzersizdir. Çocukluk yıllarından beri bizlere, ne söyleyip ne söylemeyeceğimiz, ne yapıp ne yapmayacağımız, neleri kabul edip neleri kabul etmeyeceğimiz hep söylenmiştir. Hatta ne hissetmemiz gerektiği bile söylenmiştir. "Kardeşine kızdığın için kendinden utanmalısın", "Sana hediye verildiğinde mutlu olmalısın", "Bu vazoyu kırdığın için kendini suçlu hissetmelisin" gibi sözleri hemen hemen hepimiz çocukluk yıllarında işitmişizdir. Oysa ki, duygularımız, doğustan getirdiğimiz mizacımız, içimizdeki düşüncelerimiz ve yaşam deneyimlerimiz sonucu oluşur. Bu yüzden, aslında duygularımızin tek sahibiyiz. Bizi bireysel olarak diğer insanlardan farklı yapan duygularımızdır. Toplum, bizleri bir anlamda, aynı şeylere inanmaya, aynı sloganı tekrarlamaya, aynı alışkanlıkları sürdürmeye, aynı kıyafetleri giymeye (modaya uymak) zorluyor olsa da, hiç kimse, iki insanı bile aynı şekilde hissetmeye zorlayamaz. Bu nedenle bizi biz yapan arabalarımız, kıyafetlerimiz, işlerimiz, bedenlerimiz değil, duygularımızdir  

Duygular, doğaları gereği, olumlu ya da olumsuz değildir. Daha çok, insan enerjisi, içtenliği ve güdüsünün en güçlü kaynağı olarak işlev görürler. Ve sezgisel bilgeliğin sonsuz kaynağını sunarlar. Yaşamsal öneme sahip ve potansiyel olarak yararlı bilgiler sağlarlar. Bu, kalpten gelen kaynak, yaratıcı dehayı ateşler, kişiyi kendisine karşı dürüst kılar, güvenilir ilişkiler kurmasını sağlar, yaşamı ve mesleği adına içsel bir pusula görevi yapar ve beklenmedik durumlarda yol gösterir (Cooper,s.xii).

Duygular, hassas ve gelişmiş bir içsel rehber olarak insanlara hizmet edecek güce sahip olup, karşılanmayan doğal, insani ihtiyaçlar olduğunda kişiyi uyarır. Örneğin, kişi kendisini yalnız hissettiğinde, insanlarla ilişki kurmaya ihtiyacı vardır. Tanıdıklarını arayarak yalnızlık duygusunu gidermek ister. Korktuğunda ise, karşılanmayan bir güvenlik ihtiyacı vardır (Hein,www.eqi.org). O güvenlik sağlanınca korku duygusu da gidecektir. Örneğin, yolda yürürken aniden köpek havlamaları duyarak irkildiniz. Köpeğin ısırmasından (güvenli bir yerde değilsiniz) kaçacak bir yer aradınız. O sırada köpeğin bağlı olduğunu gördünüz. Bu durumda, korku duygusu yerini rahatlamaya bırakır (güvenlik ihtiyacı tehlikede olmadığı için).

Duygular bilginin de değerli bir kaynağıdır. Duygular insanlara doğru karar almada yardım eder. Araştırmalar, kişinin beyninde duygusal bağlar koptuğunda, basit kararların bile alınamadığını göstermektedir. Bunun nedeni bireyin, seçim hakkında ne hissedeceğini bilememesidir. Kişi, karşısındaki insanın davranışından rahatsız oluyorsa duyguları hemen onu uyarır. Böylece, fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak için gerekli olan sınırlar kurulmuş olur. Duyguları ifade eden asıl dil, beden dilidir. Kişinin yüz ifadeleri duygularını da gösterir.

Kişi, üzgün ya da incinmiş görünüyorsa bu, diğerlerine yardımlarına ihtiyacı olduğu sinyallerini gönderir. Örneğin, bir arkadaşımızı, yüzü asık, üzüntülü bir halde gördüğümüzde, hemen yanına gidip "iyi olup olmadığını" sorarız. Bizimle üzüntüsünü paylaşmasını isteriz. Büyük ihtimalle, o da konusup, "içini dökecek" birini arıyordur. Beden dili duyguları yansıtır ve hemen hemen hiç yalan söylemez. Bununla birlikte, duygusal ihtiyaçları sözlü olarak ifade etmede başarılı olmak, kişinin ihtiyaçlarını karşılama şansını daha da artırır.
Çevredeki insanların duygusal problemleri olduğunda onları etkili olarak dinleyebilme becerisi, karşıdaki kişinin kendisini anlaşılmış, önemsenmiş ve ilgilenilmiş hissetmesini sağlar. Böylece duygular kullanılarak, kişilerarası ilişkiler daha da geliştirilmiş olur.

Duygular belki de, tüm insan türlerini birleştirmede büyük bir potansiyele sahiptir. İnsanların dinleri, kültürel ve politik inançları onları birleştirmez. Hatta çok sık olarak aralarında var olan birliği de böler. Duygular ise evrenseldir. Genellikle söylendiği gibi, duygular birleştirir; inançlar böler (Hein,www.eqi.org). Duygular kişinin kendisi, başkaları ve durumlar hakkında çok değerli bilgiler verir. Örneğin, yapılması gereken bir sunudan endişe duymak, sunulacak bilgi ve veriler konusunda daha iyi hazırlanmak gerektiğini hatırlatır. Duyguların verebileceği bilgileri biraz olsun yoklayarak davranışları değiştirmek mümkündür. Bir iş arkadaşına gereksiz bir bağırma, gerçekleştirmesi çok zor bir iş yükünün etkisi altında kalındığını anlatabilir. Bir iş görüşmesi hayal kırıklığı ile sonuçlanmışsa, olumlu iletişim kurabilme amacı, bizi daha değisik yöntemler aramaya yönlendirebilir (Weisinger, 1998,s.21).

Duyguların önemini kısaca şöyle maddeleyebiliriz:
Duygular insanlara yardım edecek gizli güce sahiptir.
Duygular iyi kararlar almanın temelidir.
Duygular kişinin sınıırlarını kurmasına yardım eder.
Beden dili duyguları yansıtır.
Beden dilimiz insanlarla iletişim kurarak onlara neye ihtiyacımız olduğunu söyler.
Kişi ne kadar iyi iletişim kurarsa, kendisini o kadar iyi hisseder.
Duygular insanları birbirine bağlama gücüne sahiptir (Hein, www.eqi.org)

Elbette ki, sadece duygulara sahip olmak yeterli değildir. Kişinin kendisinin ve çevresindekilerin duygularını tanımayı ve onları etkili bir şekilde yönetebilmeyi de öğrenmesi gereklidir. Duygular çalışma ortamında önemli bir rol oynarlar. İş yerinde her gün hayal kırıklığından sevince, korkudan rahatlamaya kadar değişik duygularla hem siz hem iş arkadaşlarınız karşılaşırsınız. İşte bu duygulardan, akıllıca yararlanmanın anahtarı "Duygusal Zeka" olarak adlandırılıyor. Duygusal zeka teorisi, nereye gidersek gidelim, duygularımız bizimle birlikte olduğu için, hayatın tüm alanlarıyla ilgilidir. Duygularımız, çocuklarımızı nasıl iyi olarak yetiştireceğiz, okul başarılarını nasıl artıracağız, kariyerimizde nasıl başarılı olacağız, başka insanlarla nasıl anlaşacağız ve ilişkilerimizde ne kadar samimi olacağız gibi çeşitli konularda karar vermemizde önemli bir rol oynar. Duygularımız, bireysel olarak nasıl mutlu olacağımız ve toplumu nasıl mutlu edeceğimiz konusunda bize yön gösterir. 


Share:Ask!BlinkBits!Blinklist!Blogmarks!BlogRolling!Cannotea!Del.icio.us!Digg!Diigo!DZone!Free and Open Source Software NewsFacebook!Fark!Faves!FeedMeLinks!Furl! GodSurfer!Google!linkaGoGo!Live!Ma.gnolia!Maple!Mister-Wong!Mixx!MyLinkVault!MySpace!Netscape!Netvouz!Newsvine!RawSugar!Reddit!ShoutWire!Simpy!Slashdot!Smarking!
Spurl!Squidoo!StumbleUpon!Swik!Tailrank!Technorati!Wists!Contribute!
Books!
Shop!

Her hakkı saklıdır. kisiselgelisim.biz®. copyright XHTML and CSS.